מושגי יסוד למוכר / קונה נכס מקרקעין

ריכזנו עבורכם את מושגי היסוד למוכר / קונה נכס מקרקעין שחובה לדעת.

מקרקעין קרקע ,דירה, קוטג' , משרד ,חנות וכל מה שבנוי ונטוע על קרקע וכל דבר אחר המחובר אליה חיבור של קבע , למעט מחוברים הניתנים להפרדה, על סוכה למשל לא יחולו דיני המקרקעין כי על אף שהיא בנויה על קרקע, היא ניתנת להפרדה.

בעלות זכות החזקה, שימוש ולעשות בהם כל דבר וכל עסקה, זכות הבעלות כפופה רק להגבלות על פי הסכם או על פי דין.

שכירות זכות זמנית להחזקה במקרקעין ושימוש במקרקעין, מתוקף זמניותה אינה דורשת רישום.

חכירה זכות שכירות לתקופה של מעל ל-5 שנים

חכירה לדורות – זכות שכירות של מעל ל-25 שנים

משכון משכון הינו שיעבוד נכס כערובה לחיוב. משכון מתייחס לכל סוג נכס ,מקרקעין ,מטלטלין, זכויות. משכון כהגדרתו כוחו יפה כלפי בעלי זכויות עם הוא נרשם ברשם המשכונות.

משכנתא משכנתא היא משכון ספיציפי, הנכס המשועבד כערובה לחיוב הוא מקרקעין. משכנתא דורשת רישום בלשכת רישום המקרקעין (טאבו).

הסכם מכר / רכישה הסכם מכר במקרקעין הינו הקניה של זכות- בעלות/ חכירה לדורות הכולל בתוכו, את מהות הזכות הנרכשת ופרטיה, הצהרות הצדדים , מועד מסירת החזקה, תמורה, העברת הזכויות המשפטיות והפיזיות, ייפוי כח עורכי הדין, המימון ,מיסים ותשלומים, הפרות וסעדים וכו'

לשכת רישום המקרקעין (טאבו) בהתאם לחוק המקרקעין וכתנאי למתן תוקף קנייני לזכויות במקרקעין ,על הזכויות להיות רשומות בלשכת רישום המקרקעין. בלשכות השונות מתנהל רישומן של שלושת הפנקסים הבאים. א. פנקס השטרות ב. פנקס הזכויות ג. פנקס הבתים המשותפים.

הערת אזהרה מנגנון הנועד להבטיח זכויות צד ג', עם רישומה של הערת אזהרה לטובת צד ג' ,לא ניתן לבצע עסקה הסותרת את תוכן ההערה ללא הסכמת הזכאי שנרשמה לטובתו ההערה.

רישום עסקה רישום הזכויות במקרקעין ע"ש הרוכש. עסקה במקרקעין ,נגמרת ברישום בלשכת רישום המקרקעין והיא המקנה את הזכות הקניינית לבעל הזכויות.

בית משותף בית משותף הינו צורת רישום זכויות בלשכת המקרקעין, כאשר על מנת להירשם כבית משותף נדרשות מעל שתי דירות.

הסכם שיתוף כאשר ישנה בעלות משותפת במקרקעין שלא מעוגנת במסגרת בית משותף, ישנה אפשרות לבצע הסכם שיתוף בין השותפים כדרך לחלק ולייחד את חלקי מקרקעין לכל אחד מן השותפים. הסכם שיתוף ניתן לרישום בטאבו וזאת בשביל לתת לו תוקף גם כלפי כל אדם אחר.

היטל השבחה הוא היטל שגובה הרשות המקומית, גובה ההיטל הינו 50% מערך השבחה שנקבעת עקב שינוי בתכנית עירונית, אישור הקלה או אישור לשימוש חורג. אין משמעות בפועל אם בעל הזכויות ניצל את אותן זכויות, עצם כניסתן לתוקף הוא המעורר את החבות בהיטל. היטל השבחה נפוץ בעיקר בדירות גן, גג ובבתים פרטיים.

מס שבח מס אשר מוטל על השבח במכירת זכות במקרקעין. ככלל חבות בתשלום מס שבח נולדת רק כאשר סכום המכירה עולה על סכום הרכישה.

מס רכישה מס אשר מוטל על רוכש זכות במקרקעין , חבות התשלום משתנה בהתאם למחיר הדירה , לפי מדרגות אשר מתעדכנות פעם בשנה. החבות תקום אוטומטית במידה ומדובר בדירה שניה של הרוכש, הגובה ישתנה בהתאם לסכום.

אז איך נוכל לעזור לך?

מלא.י פרטים ונחזור אליך בהקדם האפשרי!

לא יכולים לחכות? בואו נדבר עכשיו!

בואו לעבוד איתנו

מלאו פרטים וניצור קשר בהקדם במידה ורלוונטי

צרפו קובץ קורות חיים במידה ויש